Směnárna Cashpoint - exchange Ostrava, Praha , chorvatské kuny, maďarské forinty

DALŠÍ SLUŽBY:


PROČ PRÁVĚ K NÁM:

  • Nákup a prodej valut bez poplatku 0%.
  • Výhodnější než v bance.
  • U částek nad 80.000,-Kč individuální kurzy.
  • Netradiční měny: Bulharské leva, Rumunské lei, Maďarské forinty.
  • Výkup mincí: EUR, CHF, PLN.
  • Záruka pravosti bankovek. Jsme držiteli osvědčení ČNB o rozpoznávání platidel.
  • Pro aktuální kurzy kontaktujte prosím příslušnou pobočku.

SMĚNÁRNA

Společnost CASH POINT má mnoholeté zkušenosti se směnárenskou činností kterou poskytuje Bez poplatku* a za výhodnější kurzy než v bance. Naše směnárny naleznete v Ostravě a Frýdku - Místku.

Informace o aktuálních kurzech Vám rádi poskytneme telefonicky nebo emailem na některé z našich směnáren.

Při transakcích nad 80.000,-Kč českých nabízíme klientům individuální kurzy na všechny měny, v tomto případě volejte tel. 737 245 999

Klient má právo odstoupit od smlouvy o směnárenském obchodu do 3 hodin po jeho provedení, a to v provozovně, kde směnárenský obchod provedl. Odstoupení se musí vztahovat na celý rozsah smlouvy o směnárenském obchodu. Převyšuje-li částka složená klientem k provedení směny částku odpovídající 1 000 EUR, klient má právo odstoupit od smlouvy v rozsahu, v němž jím složená částka k provedení směny odpovídá částce 1 000 EUR. Pro přepočet se použije směnný kurz ČNB vyhlášený pro den předcházející dni provedení obchodu publikovaný na www.cnb.cz. Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně zvýšit část směnárenského obchodu, od níž klient odstupuje, je-li to nezbytné s ohledem na nominály bankovek a mincí, které má provozovatel právě k dispozici.

Lhůta pro odstoupení běží pouze během provozní doby určené pro styk s veřejností v provozovně, ve které klient směnárenský obchod provedl. Platí provozní doba uvedena na dokladu o provedení směnárenského obchodu. Je-li tato lhůta přerušena, neskončí dříve než za 30 minut od okamžiku, kdy začala znovu běžet.

Nemůže-li klient odstoupit od smlouvy o směnárenském obchodu proto, že mu v tom brání překážka na straně provozovatele, může od smlouvy odstoupit ve lhůtě 6 měsíců ode dne provedení směnárenského obchodu, a to i jinde než v provozovně, ve které byl proveden směnárenský obchod, nebo poštou. Totéž platí pro případ, neodstoupí-li klient od smlouvy, protože byl provozovatelem uveden v omyl nebo jej provozovatel neinformoval o právu odstoupit od smlouvy na kurzovním lístku, informaci před provedením směnárenského obchodu nebo na dokladu o provedení směnárenského obchodu.

Klient má možnost podat návrh na mimosoudní řešení sporu vzniklého ze směnárenského obchodu Kanceláři finančního arbitra, adresa Legerova 69, 110 00 Praha 1, www.finarbitr.cz, tel.: +420 257 042 070, ID datové schránky : qr9ab9x, email: arbitr@finarbitr.cz.

Klient má možnost podat stížnost na směnárenské služby České národní bance, adresa Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

nebo u České obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz, tel.: +420 296 366 360, ID datové schránky: x7cab34, e-mail přes E-podatelnu: https://www.coi.cz/podatelna/

The client has the right to withdraw from the foreign exchange trade contract within 3 hours of its finalisation, in the branch where the foreign exchange trade was transacted. The withdrawal must apply to the entire extent of the foreign exchange trade contract. If the sum paid by the customer for the exchange exceeds the equivalent of 1 000 EUR, the client has the right to withdraw from the contract to the extent to which the sum paid for the exchange corresponds to the sum of 1 000 EUR. The ČNB exchange rate valid for the day before the day of finalising the trade will apply for the calculation. The rate is published on www.cnb.cz. The operator reserves the right increase the extent of the foreign exchange trade from which the client withdraws unilaterally, if this is necessary due to the denominations of banknotes and coins the operator keeps currently.

The withdrawal period applies only during working hours for contact with the public in the branch in which the foreign exchange trade was transacted. The working hours stated on the final receipt apply. If this period is interrupted, it will not end earlier than within 30 minutes of the moment it recommenced.

If the customer is not able to withdraw from the transaction because of the hindrance on the side of the operator, the customer can withdraw from the foreign exchange trade contract within 6 months after the day of its finalisation, also in other place than the branch where the foreign exchange trade was transacted, or by post. The same applies in case the customer is not able to withdraw from the foreign exchange trade contract because he/she was misled by the operator or the operator did not inform about the right to withdraw from the contract on the exchange rate list, on the pre-contractual information or on the final receipt.

The client has the right to submit proposal to solve the conflict incurred by the cash exchange services to the Office of Financial Arbiter, address Legerova 69, 110 00 Praha 1, www.finarbitr.cz, tel.: + 420 257 042 070, data mail box ID: qr9ab9x, email: arbitr@finarbitr.cz.

The client has the right to submit complaint about cash exchange services to the Czech National Bank, address Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

or to the Czech Trade Inspection, adress Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz, tel.: +420 296 366 360, data mail box ID: x7cab34, over e-mail room: https://www.coi.cz/podatelna/Vykupujeme i některé mince, a to do 20ks bez poplatku,: mince EUR - 1, 2 a 0,5 (drobnější centy, již ne), PLN a CHF (pouze celé nominály), maximálně do 20ks jedné měny.


Vykupujeme a prodáváme tyto měny:

eu

EU
Euro

měnová jednotka 1 euro (EUR) – vykupujeme
mince 1 a 2

usa

USA
Americký dolar

měnová jednotka 1 dolar (USD)

britanie

Velká británie
Britská libra

měnová jednotka 1 libra (GBP)

svycarsko

Švýcarsko
Švýcarský frank

měnová jednotka 1 frank (CHF) – vykupujeme
mince 1, 2 a 5

polsko

Polsko
Polský zlotý

měnová jednotka 1 zlotý (PLN) – vykupujeme
mince 1, 2 a 5

rusko

Rusko
Ruský rubl

měnová jednotka 100 rublů (RUB)

madarsko

Maďarsko
Maďarský forint

měnová jednotka 100 forintů (HUF)

bulharsko

Bulharsko
Bulharský leva

měnová jednotka 1 leva (BGN)

rumunsko

Rumunsko
Rumunský leu

měnová jednotka 1 leu (RON)

australie

Austrálie
Australský dolar

měnová jednotka 1 dolar (AUD)

kanada

Kanada
Kanadský dolar

měnová jednotka 1 dolar (CAD)

dansko

Dánsko
Dánská koruna

měnová jednotka 1 koruna (DKK)

norsko

Norsko
Norská koruna

měnová jednotka 1 koruna (NOK)

svedsko

Švédsko
Švédská koruna

měnová jednotka 1 koruna (SEK)

japonsko

Japonsko
Japonský jen

měnová jednotka 100 jenů (JPY)

CASH POINT = NÁKUP A PRODEJ VALUT ZA VÝHODNÉ KURZY BEZ POPLATKU